Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triển triển khai chỉ thị 45 của bộ chính trị và kế hoạch số 10 của ban thường vụ tỉnh ủy

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với 15 điểm cầu của các huyện, thị xã và thành phố để quán triệt và triển khai thực thực hiện Chỉ thị số 45, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, tại điểm cầu huyện Lăk hội nghị do đồng chí Võ Ngọc Tuyên, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì, tham dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nay Y Phú Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các báo cáo viên tỉnh ủy, huyện uỷ, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện.

Thay mặt cho Tỉnh uỷ đồng chí Phạm Minh Tấn , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh để lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Vì vậy đề nghị các cán bộ, đảng viên cần nắm vững, quán triệt thật sâu sắc các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra tại Chỉ thị số 45 ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10 ngày 08-01-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Hội nghị được đồng chí đồng chí Y Biêr Niê, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 45, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10, ngày 08-01-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới cán bộ chủ chốt tại điểm cầu tỉnh ủy và các huyện ủy, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã quán triệt đến các cán bộ chủ chốt của huyện Quyết định của BTV Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X V và đại biểu HĐND các cấp NK 2021 – 2026 cấp huyện với 12 thành viên và thông qua kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X V và đại biểu HĐND các cấp NK 2021 – 2026 trên địa bàn huyện, theo đó BTV Huyện ủy yêu cầu BTV các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào các kế hoạch của cấp trên xây dựng kế hoạch lãnh đạo; quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; Thành lập các Ban chỉ đạo bầu cử cấp xã hoàn thành trong tháng 01/2021. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 04 ngày 29/12/2020 của BTV tỉnh ủy về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và Chỉ thị số 07, ngày 14/01/2021 của BTV Huyện ủy về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bạn huyện…

Xuân Thái