Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/20201

UBND huyện  vừa tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 3, sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Tham dự hội nghị có đ/c Y Săn Ajun – UVBTV, Phó chủ tịch HĐND Huyện; Đ/c Nguyễn Xuân Hoản – Phó chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; Hạt kiểm Lâm huyện; Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông và các đ/c uỷ viên UBND huyện. Cuộc họp do đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện Chủ trì.

Trong quý I, toàn huyện đã gieo trồng được 13.320 ha cây trồng các loại, đạt 47,81% KH Năm; tăng hơn 189 ha; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 56.551 triệu đồng (tăng 3.380 triệu đồng so với quý I/2020, đạt 20,2% KH năm); tổng doanh thu từ ngành thương mại, dịch vụ ước đạt khoảng 264,5 tỷ đồng (tăng 5,3 tỷ đồng so với quý I/2020, đạt 25,19% kế hoạch năm). Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua nhiều chuyên đề quan trọng, Ông Nguyễn Viết Quang – Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện đã trình bày về dự thảo Nghị quyết xây dựng thương hiệu gao huyện Lắk với mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; tăng diện tích gieo trồng giống chất lượng cao từ 35 – 45%; xây dựng vùng sản xuất lúa giống với quy mô 150ha; chú trọng xây dựng hình thành các vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị tiến tới xây dựng thương hiệu gạo huyện Lắk đến năm 2025. Thông qua báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết 03 – NQ/TU ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Theo đó đến nay huyện Lắk đã đạt được 116/190 tiêu chí Xây dựng Nông thôn mới, có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến giai đoạn 2021 – 2025, tổng mức vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Lắk là 1.535 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Đồng  – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06 – NQ –HU Ngày 31/10/2011 của Ban thường vụ huyện uỷ  về củng cố, xây dựng thị trấn Liên Sơn phát triển toàn diện, giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

Ông  Nguyễn Anh Tú – Giám  đốc Ban quản lý dự án báo cáo tóm tắt việc thực hiện dự án quy hoạch bố trí sắp xếp dân di cư tự do và thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tại các tiểu khu 1407, 1409,1415,1388 xã Đắk Nuê, huyện Lắk giai đoạn 2009 – 2015.

Ông Mai Hữu Vạn – Trưởng Công An huyện Lắk trình bày về đề án nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Lắk giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó tập trung triển khai thực hiện lắp Camera giám sát; xây dựng các mô hình “tiếng kẻng an ninh” tại 22 thôn, Buôn TDP trên 11, xã Thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu về dự cuộc họp đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và việc thực hiện các chuyên đề cụ thể: Khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk Liêng về mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp  và tổng số hộ nghèo cao; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất khó đạt do trên địa bàn xã chưa có hợp tác xã;

Dự kiến ra mắt xã Nông thôn mới xã Buôn Tría vào ngày 27/4, phải thực hiện trước ngày 2 /5/2021;

Đối với công tác thu thuế, phí, lệ phí 3 tháng đạt được hơn 5 tỷ 600 triệu đồng, đạt gần 30% chỉ tiêu giao; tuy nhiên công tác thu thuế đối với lĩnh vực đất đai và các giao dịch có giá trị lớn chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và cơ quan thuế. Lĩnh vực đất đai còn nhiều tranh chấp; việc thực hiện quy hoạch 06  mỏ đất được khai thác trên địa bàn huyện cần có cơ chế rõ ràng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Đối với dự án quy hoạch bố trí sắp xếp dân di cư tự do và thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tại các tiểu khu 1407, 1409,1415,1388 xã Đắk Nuê còn gặp nhiều khó khăn cụ thể: có một số hộ dân không chịu nhận tiền đền bù đất, không giải phóng được mặt bằng; một số nhà thầu đã tạm ứng vốn từ năm 2011 đến nay chưa thi công được do không giải phóng được mặt bằng vẫn chưa hoàn vốn…

Kết luận tại hội nghị đ/c Nay Y Phú – Phó bí thư huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

H Yur Je – Văn Hoan