Phòng Văn Hoá – Thông Tin Huyện Lăk tặng cây trồng cho buôn kết nghĩa

Thiết thực hưởng ứng Nghị Quyết 05 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện, vừa qua tại nhà văn hoá cộng đồng buôn Diêu xã Bông Krang Phòng Văn hoá Thông tin huyện là đơn vị kết nghĩa với buôn đã trao tặng giống cây trồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của buôn.

 

Theo đó, trong đợt hỗ trợ này Phòng Văn hoá Thông tin đã tặng 100 cây Mít Thái, 100 cây Cau cho 50 hộ gia đình và tặng buôn 6 cây hoa Giấy để  trồng trong khuôn viên nhà văn hoá cộng đồng. việc đơn vị kết nghĩa tặng cây giống cho các hộ nghèo của buôn kết nghĩa nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần xóa đói giảm nghèo theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các hộ nghèo của buôn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Văn Thắng