Liên đoàn lao động huyện tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

Liên đoàn lao động huyện vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong  công chức, viên chức, lao động huyện Lăk (CNVCLĐ) giai đoạn 2020 – 2025, tổng kết 10 năm công tác vận động nữ công chức, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Lý – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh, về phía huyện có đồng chí Nay Y Phú, Phó bí thư Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch của 67 công đoàn cơ sở trực thuộc cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng.

LĐLĐ huyện hiện có 67 công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.073 cán bộ, công nhân, viên chức lao động. Trong giai đoạn 2015 -2020, Liên đoàn lao động huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua có nề nếp và đạt hiệu quả thiết thực như: Phong trào thi đua khối trường học “Dạy tốt, học tốt”, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, hội thi giáo viên giỏi  và thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào phụ nữ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ CCVC và người lao động… Hàng năm có trên 90% trở lên số đoàn viên, công chức viên chức nữ đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong 5 năm qua đã có 7.938 lượt CBCCVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 3.132 lượt CBCCVCLĐ được các cấp, các ngành tặng giấy khen; 507 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh; 248 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 02 công đoàn cơ sở được tổng LĐLD Việt Nam tặng bằng khen; …….bên cạnh đó còn có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng về học tập và làm theo lời Bác; Tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”…. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động xã hội như  Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu …

Giai đoạn 2020-2025, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đoàn kết, tập hợp, vận động, động viên công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua trong công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, thi đua, đoàn kết góp phần xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn…bà Nguyễn Thị Việt Chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết của Huyện uỷ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị bà Nguyễn Thị Lý, PCT- LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nay Y Phú, phó bi thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương kết quả phong trào thi trong giai cấp công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015-2020, Qua đây đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và giao nhiệm vụ cụ thể cho LĐLĐ huyện và Công đoàn cơ sở trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tự giác học tập, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật trong lao động, tác phong công việc đáp ứng thời kỳ hội nhập và phát triển…

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015 – 2020; tặng giấy khen cho 10 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020./.

Xuân Thái