Xã Đăk Liêng hoàn thành gieo sạ và tiến hành chăm sóc lúa hè thu năm 2024

Vụ hè thu năm 2024, theo kế hoạch xã Đăk Liêng gieo trồng 950ha lúa nước. Nhằm giúp cho bà con nông dân chủ động trong vụ lúa Hè thu năm nay, chính quyền địa phương xã đã tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn xã thu hoạch lúa Đông xuân đến đâu các chân ruộng đủ nước sẽ tiến hành làm đất gieo sạ lúa hè thu đến đó.

Đến thời điểm hiện tại toàn xã đã gieo sạ 100% diện tích theo kế hoạch, giống lúa bà con gieo sạ vụ chủ yếu là giống lúa ngắn ngày MO5451. Nhờ những trận mưa lớn đầu mùa nguồn nước ở các kênh mương đã dồi dào nên đã cung cấp đủ lượng nước cho bà con sản xuất. Các diện tích xuống giống sớm, cây lúa đang phát triển tốt, bà con đang tập trung tỉa dặm và phun thuốc phòng trừ cỏ dại.

Bà con đang tích cực thăm đồng điều chỉnh lượng nước vào ruộng hợp lý để hạn chế sự phát triển của cỏ dại, đồng thời bón phân hợp lý để giúp cây lúa phát triển tốt.

Văn Thắng