UBND huyện họp khẩn trương tìm các giải pháp chống hạn cứu lúa

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành liên quan của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các hợp HTX cung cấp dịch vụ nước tưới cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Chi nhánh huyện Lắk. Cuộc họp do đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Theo báo cáo tại cuộc họp, vụ đông xuân năm 2023 –  2024, toàn huyện gieo trồng được 6.009 ha các loại cây trồng, trong đó lúa nước gieo sạ được 5.500 ha, đạt 100%. Tuy nhiên vụ đồng xuân năm này do mực nước ở các sông suối, nước ngầm duy trì ở mức thấp; lượng dòng chảy nước mặt thiếu hụt so với nhiều năm trước. Nhiều suối nhỏ trên địa bàn huyện bị cạn kiệt, mực nước các hồ chứa đang có đang ở mức nước thấp, các đập dâng, trạm bơm không đảm bảo công suất thiết kế do lượng dòng chảy giảm mạnh. Nên nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn huyện có nguy cơ bị khô hạn, theo đó tại xã Đắk Liêng diện tích lúa nước có nguy cơ bị khô hạn do thiếu nước là 720 ha tập trung tại thôn Hòa Bình 1, 2, 3, buôn M’Liêng, buôn Bàng, buôn Kam và buôn Yuk; tại xã Yang Tao có 27 ha có nguy cơ bị khô hạn tại các cánh đồng buôn Biăp và xã Bông Krang có 63ha có nguy cơ bị khô hạn do thiếu nguồn nước tưới, tập trung tại buôn Krai, buôn Ya, buôn Diêo…

Để ứng phó với tình trạng này, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Chi nhánh huyện Lắk đã tăng thời gian vận hành trạm bơm buôn Cuôr cả ngày lẫn đêm để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu của bà con trên địa bàn xã Yang Tao và Bông Krang. Đồng thời, tiến hành nạo vét tuyến kênh dẫn, bể hút của trạm bơm buôn Cuôr và tuyến kênh dẫn vào kênh chính của đập dâng La Tăng Poh nhằm tăng lượng nước tưới. Đối với HTX cánh đồng 8/4 đang khẩn trương tiến hành lắp đắp hệ thống bơm truyền cùng một đường ống tại trạm bơm buôn M’Liêng, từ đó tăng lượng nước tưới chống hạn cho hơn 400ha lúa nước tại các thôn Hoà Bình 1, 2, 3 xã Đắk Liêng.

Trước tình hình hạn hán xảy ra, kết luận tại cuộc họp đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện tham mưu thành lập đoàn công tác của UBND huyện phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra tình hình thực tế mực nước tại các sông suối, kênh mương thuỷ lợi, đặc biệt là tại xã Đắk Liêng. Có báo cáo, rà soát cụ thể về tình hình các diện tích cây trồng khô hạn và diện tích có nguy cơ khô hạn tại các địa phương để tham mưu UBND huyện hỗ trợ về nguồn lực và vật chất bố trí cho các địa phương kịp thời cứu lúa tại các diện tích có nguồn nước. Các HTX Nông nghiệp cung cấp dịch vụ tưới tiêu nước cho bà con và Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Chi nhánh huyện Lắk quản lý chặt chẽ các công trình tưới nước, phân bổ hợp lý các lượng tưới cho các địa phương, đảm bảo đủ nước tưới đến cuối vụ…

 H Yur Je