Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Liên Sơn đến năm 2035 hướng đến mục tiêu hiện đại bền vững giàu bản sắc

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Liên Sơn huyện Lăk đến năm 2035. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ; HĐND, UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan ban ngành có liên quan; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Liên Sơn; xã Yang Tao, xã Bông Krang và xã Đắk Liêng.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã thông qua Quyết định số 1660/QĐ –UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Liên Sơn đến năm 2035. Theo đó, mục tiêu chính là xây dựng đô thị Liên Sơn theo hướng hiện đại, bền vững, giàu bản sắc đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trên cơ sở các tiêu chí “đô thị xanh” gắn với không gian kiến trúc đặc trưng vùng Tây Nguyên. Tạo động lực phát triển bền vững đô thị du lịch, sinh thái, văn hóa cấp tiểu vùng của tỉnh; Diện tích lập quy hoạch khoảng 1.274,0 ha; dự báo đến năm 2035 dân số của thị trấn khoảng 21.000 người.

Các đại biểu đã được nghe Viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn  thuyết minh báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Liên Sơn huyện Lăk đến năm 2035. Theo đó thị trấn Liên Sơn sẽ được quy hoạch chia thành 4 phân vùng không gian đặc trưng: Khu I (Khu vực phía Tây) là khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, gắn với các chức năng phát triển mới. Chức năng chính là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, công viên đô thị, hỗn hợp – thương mại dịch vụ, du lịch.  Khu II (Khu vực phía Đông) là khu vực phát triển mới gắn với cải tạo không gian ven trục Quốc lộ 27; hoàn thiện các chức năng về y tế, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, thương mại dịch vụ, công viên đô thị. Khu III (Khu vực phía Bắc) là khu vực hồ Lắk nơi trọng tâm để phát triển du lịch sinh thái, hoạt động trải nhiệm. Khu IV (khu vực phía Nam) là khu vực dân cư hiện hữu gắn với cảnh quan đồi núi (định hướng trở thành khu lâm viên của đô thị khai thác du lịch trải nghiệm dưới tán rừng, bảo tồn rừng đặc dụng).

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh: Các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND thị trấn Liên Sơn và các xã lân cận cần làm tốt công tác truyền thông, công bố, công khai nội dung quy hoạch đến người dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh hợp tác giữa các đơn vị, các ngành và địa phương trong việc triển khai quy hoạch, khuyến khích sự tham gia của người dân trong quá trình lập và thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Tập trung ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với hạ tầng xã hội, góp phần xây dựng thị trấn Liên Sơn Giàu đẹp – Sinh Thái- Văn minh- Nghĩa tình.

H Yur Je