Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng Chính sách xã hội năm 2024

Chiều ngày 28/3, tại UBND xã Yang Tao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lắk tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho các cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội xã Yang Tao và xã Bông Krang.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo NHCSXH huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản, các hoạt động của NHCSXH; giới thiệu về các chương trình tín dụng đang thực hiện trên địa bàn huyện Lắk; chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; chức năng, nhiệm vụ của trưởng thôn, buôn trong hoạt động tín dụng chính sách; nội dung cơ bản về hoạt động của ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) như mục đích thành lập, đối tượng, nguyên tắc, điều kiện thành lập tổ TK&VV; những quy định cụ thể về số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ các thành viên Ban quản lý tổ TK&VV, nhiệm vụ và quyền lợi của Ban quản lý tổ TK&VV; quyền lợi và nghĩa vụ của tổ viên; nhiệm vụ của hội, đoàn thể cấp xã trong hoạt động ủy thác cho vay; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV; hướng dẫn một số biểu mẫu cần thiết liên quan đến thiết lập hồ sơ vay vốn; cách ghi biên lai thu tiền lãi, thu tiền gửi; Bảng kê mẫu số 13/TD; Công tác sắp xếp, lưu giữ hồ sơ chứng từ;…

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu được trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn vướng mắc cũng như chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm trong hoạt động ủy nhiệm với NHCSXH tại địa bàn cơ sở.

Thông qua tập huấn đã giúp cho các cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình. Đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương./.

Văn Hoan