Giám sát việc thu chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách tại các Trường học trên địa bàn xã Đắk Nuê

Sáng ngày 2/11, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Lê Văn Hiền – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách tại trường TH Lý Tự Trọng và Trường mẫu giáo Hoa Cúc xã Đắk Nuê, năm học 2022 – 2023 và năm học 2023 -2024; cùng tham gia với đoàn có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Pháp chế, Ban Dân tộc của HĐND huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện và đại diện chính quyền địa phương xã Đắk Nuê.

Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo trường Tiểu học Lý Tự Trọng, đã nêu cụ thể kết quả việc thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách của học sinh năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024. Về cơ bản các nhà trường đã thực hiện công tác thu, chi theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; các khoản thu theo quy định thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn hiện hành; các khoản thu thỏa thuận đảm bảo nguyên tắc thu đủ chi, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình của các em học sinh tại địa phương.

Tại trường trường mẫu giáo Hoa Cúc, Đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ thu chi của nhà trường về các khoản thu đóng góp ngoài ngân sách nhà nước. Trong đó tập trung các khoản thu tự nguyện phục vụ trực tiếp cho các em học sinh như tiền ăn, tiền mua bán trú vật dụng chung, tiền dụng cụ tiêu hao, tiền thuê người dọn vệ sinh…Nhìn chung nhà trường cơ bản đã chi tổng số tiền này đúng mục đích, nội dung chi trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh học sinh; thực hiện công khai các khoản chi tới toàn thể phụ huynh, giáo viên và nhân viên trong trường.

Kết luận tại các đơn vị trường học, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách của nhà trường. Đồng thời đề nghị nhà trường cần chú trọng thực hiện công tác hạch toán, kế toán, quyết toán, thống kê các khoản thu theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho mục đích khác và việc thu, chi các khoản cần thực hiện trên cơ sở thống nhất cao giữa phụ huynh học sinh và nhà trường; việc lập phiếu chi phải bảo đảm đúng thời gian của năm học; bổ sung số liệu, nội dung để hoàn thiện hồ sơ gửi cho đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất. Đối với UBND xã Đắk Nuê, Đoàn đề nghị sớm phê duyệt các khoản thu ngoài ngân sách tại các trường học để nhà trường có thể triển khai việc thu chi các khoản này bảo đảm thời gian, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật…

 H Yur Je