Khai mạc kỳ họp thứ 11 – HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 29/12/2020. Tại hội trường lớn Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã diễn ra kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021, với sự có mặt tham dự của 31 vị đại biểu HĐND huyện và các đại biểu liên quan. Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ về tham dự và chỉ đạo kỳ họp.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, đoàn đại biểu HĐND cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và lãnh đạo một số ban ngành đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện tổ chức lễ dâng hoa thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Kỳ họp lần này diễn ra vào những ngày cuối của năm dương lịch 2020, có nhiệm vụ đánh giá các kết quả, chỉ tiêu thực hiện nghị quyết HĐND huyện đề ra trong năm 2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh cũng như hoạt động của thường trực HĐND qua các kỳ họp, hoạt động giám sát của các ban kinh tế, pháp chế, dân tộc của  HĐND huyện, kết quả điều hành và thực hiện các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương đối với UBND huyện, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động tư pháp của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, kết quả công tác thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020, hoạt động xây dựng cơ bản, nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, lĩnh vực đất đai, cải cách hành chính…

Tại kỳ họp báo cáo đánh giá của UBND huyện nêu bật trong năm 2020 kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương có nhiều nỗ lực cố gắng, trong đó có 12/18 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của HĐND huyện và tỉnh giao như : về thu nhập bình quân đầu người, diện tích gieo trồng, phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết lao động việc làm, xây dựng nông thôn mới, nước sinh hoạt ở vùng nông thôn, tỷ lệ chất thải rắn, thu gom rác thải vệ sinh môi trường, duy trì mức độ trường chuẩn, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, công tác tuyển quân đều đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, thuế phí và lệ phí đã có nhiều giải pháp tích cực: tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 35 tỷ 747 triệu đồng trong đó thu thuế, phí và lệ phí : 21 tỷ 774 triệu đồng  đạt 98,97% dự toán tỉnh giao; thu biện pháp tài chính: 13 tỷ 973 triệu đồng đạt 178,01% dự toán tỉnh giao, bằng 100,89% dự toán HĐND huyện giao. Một số nguồn thu vượt chỉ tiêu như: thu tiền thuế mặt đất, mặt nước: 645 triệu đồng, đạt 3.275% dự toán tỉnh, huyện giao; thu phí môn bài: 491 triệu đồng, đạt 109,11%; thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý: 256 triệu đồng đạt 510,08%; thu phạt do ngành thuế thực hiện: 1 tỷ 200 triệu đồng, đạt 240%. Bên cạnh đó còn một số nguồn thu không đạt chỉ tiêu như: thuế GTGT từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý; thuế GTGT khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tài nguyên; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ; thu khác tại xã…

Tổng chi ngân sách năm 2020 ước đạt: 658 tỷ 163 triệu đồng đạt 112,04%, trong đó chi đầu tư phát triển 149 tỷ 884 triệu đồng đạt 125,3% so với dự toán HĐND huyện giao; chi thực hiện các chương trình mục tiêu 410 tỷ 79 triệu đồng , còn lại là các nguồn chi cân đối ngân sách, chi thường xuyên.

Về dự theo dõi và phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Võ Ngọc Tuyên- TUV- Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận biểu dương những cố gắng của HĐND,  UBND huyện và các ngành liên quan trong hoạt động thực hiện các nhiệm vụ , chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2020. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế của năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã có ý kiến chỉ đạo mang tính gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 để HĐND, UBND các cơ quan tham mưu giúp việc UBND huyện tập trung phấn đấu thực hiện.

Do thời gian cuối năm còn nhiều công việc quan trọng phải làm nên kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XI sẽ rút lại thời gian 02 ngày ( ngày 29 và 30/12/2020) để giành thời gian tập trung thảo luận các nhóm chỉ tiêu, giải pháp phát triển KT-XH-QPAN của huyện nhà năm 2021, thực hiện công tác bầu các chức danh chủ tịch UBND, PCT UBND huyện huyện nhiệm kỳ 2016- 2021. Kết quả của kỳ họp chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn vào chương trình thời sự sau./.

Vy Thuỷ