Huyện Lăk thành lập Trung trâm Truyền thông – Văn hoá – Thể thao

Chiều ngày 02/02, UBND huyện Lăk đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông –Văn hóa – Thể thao huyện và công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị xã hội huyện, lãnh đạo một số xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Truyền thông –Văn hóa – Thể thao huyện.

 

Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Lăk được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ phận sự nghiệp Văn hóa – Thể thao và Du lịch thuộc Phòng Văn hoá và Thông tin với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc, 19 viên chức.

Tại buổi lễ, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thừa uỷ quyền của UBND tỉnh đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện có hiệu lực từ ngày 18/11/2022 và các Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm. Ông Bùi Xuân Tiệp – nguyên Trưởng Đài Truyền thanh huyện được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện. Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao quyết định, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Ngay sau lễ công bố Quyết định Trung tâm cần sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho viên chức và người lao động theo vị trí việc làm; thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao….

Tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Tiệp, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hoá – Thể thao đại diện Ban Giám đốc và tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa sẽ luôn phát huy vai trò. Trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, đoàn kết thống nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả…

Việc sáp nhập và thành lập Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện là mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương tinh giản đầu mối tổ chức, bộ máy, nhằm phát huy tối đa vai trò, công năng sử dụng các thiết chế về truyền thông, văn hóa, thể thao tại địa phương.

Xuân Thái -Vy Thuỷ – Văn Hoan