Huyện Lăk có 34 đại biểu trúng cử HĐND huyện khoá XII

Ủy ban bầu cử huyện Lăk vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong đợt bầu cử lần này, huyện Lăk có hơn 46 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu tại 103 khu vực bỏ phiếu. Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Lăk là 57 người, để bầu 34 đại biểu.

Ủy ban bầu cử huyện Lăk đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 34 người trúng cử đại biểu HĐND huyện Lăk khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện Lăk, công tác bầu cử tại địa bàn được quan tâm và chuẩn bị chu đáo từ rất sớm, nhất là nhiệm vụ tuyên truyền để nhân dân nắm bắt được ý nghĩa của việc bầu cử nhằm lựa chọn những đại biểu xứng đáng cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân. Chính nhờ vậy cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện diễn ra đúng luật, dân chủ, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Vy Thuỷ