Họp ban tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023

Chiều ngày 03/2, Ban tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban tổ chức lễ giao nhận quân chủ trì cuộc họp.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, huyện Lăk được tỉnh giao 134 công dân nhập ngũ, trong đó quân sự là 110 công dân, được giao cho các đơn vị nhận quân gồm  Tiểu Đoàn 17/Sư đoàn BB10/Quân đoàn 3; Trung đoàn BB584 Bộ CHQS tỉnh; công an là 24 công dân giao các đơn vị Công an nhân dân. Theo Kế hoạch, Lễ giao nhận quân năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 08 tháng 2 năm 2023 tại sân Hoa viên huyện.

Tại cuộc họp, Ban CHQS huyện đã báo cáo kết quả công tác tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 như: Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giao nhận quân để tổ chức bàn giao cho các đơn vị nhận quân đúng quy định; chỉ đạo các xã thị trấn tiến hành phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đến từng công dân xong trước ngày 20/1/2023; kiểm tra sữa chữa, sơn lại cầu vinh quang; tổ chức tiếp nhận, cấp phát quân trang cho các công dân của các xã, thị trấn  đúng theo quy định của Cục Quân nhu/Tổng cục hâij cần và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đảm bảo quân nhu cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023, xong trước ngày 02/02/2023. Tham mưu ra quyết định điều động Dân quân Thường trực của xã Đắk Phơi, xã Bông Krang; đồng thời phối hợp với Công an huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm ANCT-TTATXH trước, trong và sau Lễ giao, nhận quân năm 2023. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện chuẩn bị trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, pano, khẩu hiệu của buổi Lễ theo đúng Hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh về tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023…

Tại cuộc họp các đại biểu đại diện Trung tâm TT – VH –TT huyện, Huyện đoàn, Hội LHPN huyện… đã báo cáo về công tác chuẩn bị của đơn vị theo sự phân công nhiệm vụ được BTC giao để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức đề nghị, để tổ chức tốt lễ giao nhận quân, đảm bảo trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể, từng Ban, ngành, đoàn thể của huyện căn cứ nội dung kế hoạch tiếp tục thống nhất phối hợp thực hiện các khâu chuẩn bị cho buổi lễ giao nhận quân, trong đó chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lễ giao nhận quân…

Vy Thuỷ