Họp ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Đăk Lăk năm 2020

UBND tỉnh vừa tổ chức họp trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh (BCĐ) và công bố, xếp hạng chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 hội nghị do Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và các điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố.Tại điểm cầu huyện Lăk hội nghị do ông Nguyễn Xuân Hoản, quyền UBND huyện chủ trì cùng lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn tham dự.

Qua báo cáo cho thấy, trong 9 tháng  năm 2020, tỉnh Đắk Lắk có trên 1,4 triệu văn bản điện tử được trao đổi liên thông giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk) … Ngoài ra chỉ số ứng dụng CNTT năm 2020 của tỉnh có sự thay đổi, cải tiến về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính nhờ đó mà chỉ số xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk 28/63 tỉnh thành, tăng 3 bậc so với năm trước; xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước tỉnh Đắk Lắk được đánh giá xếp loại B.

Tại huyện Lăk, trong 9 tháng  năm 2020, UBND huyện đã tiếp nhận  xử lý và giải quyết hồ sơ qua hệ thống IGate 1.690/25.205 hồ sơ theo cơ chế một cửa, 1331 hồ sơ qua một cửa liên thông đối với cấp huyện và cấp xã là 23.874 hồ sơ, đến nay đã giải quyết song 100%…

Để thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh và các huyện trong thời gian tới, Ông Nguyễn Tuấn Hà, phó chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như: chủ động sơ kết, tổng kết đánh giá các nhiệm vụ đã triển khai để rà soát những nhiệm vụ chưa hoàn thành, cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong những tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Xuân Thái