Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế – Xã hội

Ngày 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Tại điểm cầu huyện Lắk đồng chí Võ Thành Huệ– UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 1/2023 đã giải ngân trên 541 nghìn tỷ đồng, đạt gần 93,5% kế hoạch. Tiến độ nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, các tuyến cao tốc liên kết vùng được đẩy nhanh. Cùng với đó, tập trung xử lý các dự án tồn đọng, thua lỗ, kéo dài, báo cáo các cấp có thẩm quyền với các vấn đề vượt thẩm quyền. Đặc biệt, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 310 km đường bộ cao tốc, thông xe kỹ thuật 255 km; khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 và nhiều công trình, dự án quan trọng khác. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận một số vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách chưa điều chỉnh phù hợp yêu cầu thực tiễn; chuyển đổi số trong đầu tư công còn hạn chế. Một số dự án có giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh và nhiều nơi còn thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu; tăng chi phí doanh nghiệp; chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là những nguyên chính dẫn đến việc không giải ngân được vốn đầu tư công…

Kết luận hội nghị, để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm sự linh hoạt, chủ động trong điều hành kế hoạch gắn chỉ đạo với kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công. Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác dân vận. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý đầu tư công như theo dõi, giám sát triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công…

 H Yur Je