Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của trung ương đợt I/2020

Chiều 24-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh – đợt I năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Tấn , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.Tại điểm cầu huyện Lắk có đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nội dung: Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 65 –KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm như: Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm quốc phòng – an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai vùng đồng bào dân tộc thiểu số. N âng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Kết luận  hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trên ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả; phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, góp phần đưa các văn kiện đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh…

 H Yur Je