Hội nghị tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022

Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường Xuyên huyện vừa tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 và triển khai kế hoạch đào tạo nghề năm 2023.

Trong năm 2022, Trung tâm GDNN- GDTX huyện đã tổ chức được 9 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn thu hút 310 học viên tham gia. Trong đóm có 05 lớp kỹ thuật chăn nuôi trâu bò tại các xã Bông Krang, Đắk Nuê, Đắk Phơi; 02 lớp trồng và chăm sóc cây cà phê tại xã Đắk Phơi; 01 lớp kỹ thuật nấu ăn và 01 lớp xây dựng dân dụng tại xã Bông Krang. Sau các khóa đào tạo nghề Trung tâm GDNN –GDTX huyện  đã cấp chứng chỉ nghề cho các học viên tham gia khóa học và khen thưởng các học viên đạt thành tích cao trong học tập. Nhìn chung các học viên tham gia các lớp đào tạo nghề cơ bản nắm vững được những kiến thức và kỹ năng mà giáo viên đã truyền đạt để vận dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất tại địa phương.

Để phát huy hiệu quả công tác đào tạo nghề, thời gian tới Trung tâm GDNN – GDTX huyện sẽ tích cực phối hợp với các cấp, các ngành chức năng của huyện tiếp tục khảo sát, lựa chọn nghề phù hợp với lao động nông thôn, dự kiến tổ chức 6 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và 03 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, với tổng số 325 học viên tham gia. Qua đó góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và thu nhập cho người lao động, thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

 H Yur Je