Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã Buôn tría

Sáng ngày 8/5, tại hội trường Đảng uỷ, HĐND, UBND xã UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026  ứng cử tại xã Buôn Tría (Đơn vị bầu cử số 05). Tham dự hội nghị lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, và hơn 100 cử tri của xã và các ứng cử viên.

Tại xã Buôn Tría. Số đại biểu HĐND huyện được bầu 3 người; số đại biểu ứng cử 5 người gồm các ông bà: Ông Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện Uỷ; ông Võ Hồng Tài – Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;  Ông Phạm Văn Thuần HUV Bí thư Đảng uỷ xã Buôn Tría; bà Hoàng Thị Hà phó chủ tịch phụ nữ xã Buôn Tría; bà Nông Thị Kim Hạnh – Chuyên viên Văn phòng huyện uỷ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử vắn tắt, chương trình hành động  của các ứng cử viên ĐB HĐND huyện Khoá XII ứng cử trên địa bàn. Sau khi nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Buôn Tría, các cử tri tại xã cũng bày tỏ niềm tin đối với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII sắp tới.

Trên tinh thần đóng góp, xây dựng, chân thành, cử tri tại các xã Buôn Tría đã có những ý kiến mong muốn các ứng viên đại biểu HĐND huyện khoá XII nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm như: Vấn đề kịp thời cấp sổ đỏ cho người dân, việc cần có giải pháp triệt để xử lý rác thải, môi trường trên địa bàn xã, xây dựng kênh mương thuỷ lợi đáp ứng nhu cầu của vùng chuyên canh lúa nước; quan tâm xây dựng mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao trên địa bàn.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Ông Phạm Văn Thuần HUV Bí thư Đảng uỷ xã cũng đã thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá XII đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các cử tri. Trong thời gian tới, sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện, có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời  đối với các cơ quan, ban, ngành của xã để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Văn Thắng