Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Dự hội nghị có Đại Tá Nguyễn Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân Sự Tỉnh. Về Phía huyện có đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo HĐND, UBMTTQ VN  huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện; các ban ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của chính phủ về Khu vực phòng thủ, 5 năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp, sinh hoạt, hội họp được 55 đợt với 812 lượt cán bộ tham gia. Ban chỉ đạo KVPT huyện đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng chủ động xây dựng các tiềm lực trong KVPT đảm bảo thời bình sẵn sàng đáp ứng cho thời chiến trên nhiều mặt trận công tác, đã tổ chức diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2022 đạt xuất sắc; tổ chức thành công 15 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ từ năm 2019 – 2024. Công tác tổ chức và cán bộ có nhiều tiến bộ tích cực, hoạt động hiệu quả, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chỉ đạo 100% các đồng chí chỉ huy trưởng được bầu vào BCH đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 29,4%; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 19,7%. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được đẩy mạnh theo đó đã cử các cán bộ chủ chốt tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng; mở được 07 lớp bồi dưỡng về quốc phòng an ninh cho  đối tượng 4 và 01 lớp cho các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; giáo dục Quốc phòng an ninh cho hơn 9.760 em học sinh trên địa bàn huyện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, tiến hành thẩm tra xác minh và kết luận làm rõ các trường hợp liên quan đến lịch sử chính trị, phục vụ cho công tác phát triển Đảng và công tác tổ chức cán bộ. Các cấp uỷ Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ từng bước cải thiện nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm xây dựng củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội…

Tại hội nghị cũng đã thảo luận một số khó khăn trong công tác bố trí kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cắm móc thao trường, bãi tập; nguồn thu ngân sách của các địa phương còn thấp nên hạn chế trong việc bố trí kinh phí cho công tác quốc phòng; công tác quy hoạch chưa gắn với nhiệm vụ quốc phòng theo đó  đối với nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn cần bảo đảm công tác quy hoạch về đất đai để khi có nguồn kinh phí sẽ chủ động thực hiện xây dựng nhà làm việc của Ban chỉ huy quân sự các xã…

Phát biểu tại hội nghị Đại Tá Nguyễn Văn Mười – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân Sự Tỉnh đề nghị địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạn, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; chú trọng công tác xây dựng thao trường, bãi tập để phục vụ tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham mưu trong công tác củng cố nâng cấp nhà ở, nhà làm việc cho Ban chỉ huy quân sự các xã; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương và vai trò, năng lực tham mưu của các cơ quan quân sự và các ban ngành đoàn thể trong hoạt động Khu vực phòng thủ…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lắk đã khen thưởng cho 05 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của chính phủ về Khu vực phòng thủ.

 H Yur Je