Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 06/04, Huyện uỷ quán triệt nội dung cơ bản về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí đảng viên, cán bộ của các chi bộ trực thuộc huyện ủy, đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể, Đảng ủy cơ quan chính quyền, đảng ủy công an, đảng ủy cơ quan quân sự và đảng ủy Trung tâm y tế huyện.

Tại hội nghị đã được nghe đổng chí Nguyễn Xuân Nam – Phó ban tuyên giáo huyện uỷ quán triệt nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như:  Mục đích, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; vị trí, vai trò, của Quộc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND; chức năng của quốc hội; trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; mốc thời gian thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử…. tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của BTV Tỉnh uỷ Đăk Lăk về việc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận 92 của Bộ Chính trị về việc thực hiện các chính sách xã hội và Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021 – 2025.

Thông qua hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ đảng viên của huyện nắm vững về những nội dung cơ bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu và nắm rõ những nội dung  của các văn bản chỉ thị nghị quyết cấp trên để triển khai thực hiện trong hoạt động thực tiễn của các đơn vị, địa phương.

Văn Hoan