Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lăk, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch UBBC, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Phó Chủ tịch UBBC; đồng chí Y Săn Ayun – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, đại diện các cơ quan liên quan.

Dưới sự chủ trì khai mạc của bà H’ Bình Rơ Yam- Chủ tịch UBMTTQVN Huyện, trưởng ban dân vận huyện Hội nghị đã nghe báo cáo về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  trên địa bàn;thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên.Theo đó,trên cơ sở hiệp thương lần nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện và các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất danh sách hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 là 61 ứng viên.

Trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Sau hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của Luật bầu cử.

Vy Thuỷ