Hội liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức chương trình “ Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”

Với ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc, trong thời gian qua các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Lắk đã vận động, kết nối đỡ đầu được cho 13 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 02 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Tại chương trình “ Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”  Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã kết nối mẹ đỡ đầu Đào Thị Thanh An – Phó bí thư thường trực huyện uỷ với con H Nhịp Êung ở buôn Ya Tu, xã Buôn Triết, huyện Lắk, nhân dịp này mẹ đỡ đầu Đào Thị Thanh An cũng trao cho con H Nhịp Êung số tiền hơn 6 triệu đồng ( trích từ quỹ tiết kiệm nuôi heo đất của bản thân mẹ đỡ đầu Đào Thị Thanh An). Tại chương trình mẹ đỡ đầu Đào Thị Thanh An chia sẻ.

Tại chương trình Hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng đã nhận đỡ đầu 02 trường hợp là em H’Nhân Rơ Yam và em H Nguyệt Tơr, sau khi nhận đỡ đầu Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã  trao cho các con mỗi con 1 triệu đồng để hỗ trợ chi phí học tập.

Chương trình “ Mẹ đỡ đầu – Kết nối yếu thương” đến với các em mô côi, không nơi nương tựa sẽ việc làm thật sự hết sức ý nghĩa, để bù đắp tình thương cho các em, tạo động lực để các em sớm vượt qua nỗi đau và cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống.

 H Yur Je