Hội cựu chiến binh Thị trấn Liên sơn tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân

Hòa chung khí thế sôi nổi của cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), Hội Cựu chiến binh Thị Trấn Liên Sơn vừa tổ chức buổi tọa đàm gặp mặt hơn 70 hội viên hội Cựu chiến binh trên địa bàn thị trấn Liên Sơn qua các thời kỳ.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, hào hùng đấu tranh bất khuất của Quân đội nhân dân Việt Nam, các cựu chiến binh đã ôn lại những thắng lợi vẻ vang của quân đội ta trong suốt 75 năm qua, ôn lại quá trình thành lập và phát triển của hội cựu chiến binh các cấp trong 30 năm. Theo đo, Hội cựu chiến binh thị trấn Liên Sơn được thành lập vào năm 1992 với 17 hội viên, đồng chí Lê Đình Đơ được bầu vào chủ tịch hội khoá I. Đến nay, Hội đã trải qua hơn 27 năm phát triển với 183 hội viên đang sinh hoạt tại 10 chi hội. Hội luôn phát huy bản chất “bồ đội cụ hồ” gương mẫu, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội cấp trên giao cho. Góp phần giữ vững ổn định chính trị cơ sở.  Thay mặt Hội Cựu chiến binh thị trấn Liên Sơn đồng chí Mai Khắc Nhuần – Cựu chủ tịch hội cựu chiến binh thị trấn Liên Sơn đã ôn lại nhiều chiến công lịch sử vẻ của dân tộc và mong muốn các thế hệ đi sau sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống cách mạng của dân tộc.

Buổi tọa đã góp phần tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, hội cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của các hội viên, để từ đó mỗi Hội Cựu chiến binh là một tấm gương sáng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

 H Yur Je