HĐND thị trấn Liên sơn tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 – 2021

HĐND Thị trấn Liên Sơn vừa tổ chức kỳ họp thứ 10 nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh gái tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đ/c Y Bang H’ Đớt – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo kỳ họp.

Trong năm 2019, với nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị trấn, tình hình kinh tế – xã hội của thị trấn Liên Sơn tiếp tục có nhiều khởi sắc, trong năm nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế Tiểu thủ công nghiệp – thương mại- dịch vụ – du lịch chiếm 79%; Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 21%; doanh thu cả năm ước đạt 340 tỷ đồng, bằng 100,29% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu thuể, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên 2,4 tỷ đồng, đạt 109,1% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,2 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, năm 2019 tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa 92,3%, có 9/10 TDP, buôn đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,51% giảm 4,45% so với năm 2018, các chế độ, chính sách cho các đối tượng được bảo đảm; tình hình quốc phòng- an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp thứ 9 – HĐND thị trấn đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, văn bản quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020… Đồng thời, dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và đã biểu quyết thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng như: Dự thảo nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020; Dự thảo nghị quyết dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020./.

Vy thủy