Đại hội Hội cựu giáo chức thị trấn Liên Sơn, lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội Cựu giáo chức thị trấn Liên Sơn vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội Cựu giáo chức thị trấn Liên Sơn đã luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; hoàn thiện tổ chức, kết nạp nhiều cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu vào hội, đến nay đã kết nạp được 40 hội viên. Hoạt động công tác hội đã từng bước đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn các nội dung phù hợp tham gia vào hoạt động giáo dục, đào tạo ở địa phương, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngoài ra các hội viên đã tham gia đóng góp quỹ hội, thăm hỏi động viên nhau lúc ốm đau, hoạn nạn; tích cực thi đua lao động sản xuất, nuôi dạy con cháu…100% các gia đình hội viên đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong nhiệm kỳ có 5 cá nhân và 2 tập thể được nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh hội và huyện hội…

Đại hội đã bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 uỷ viên. Cô Trịnh Thị Thanh được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thị trấn Liên Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời tặng giấy khen của Hội Cựu giáo chức huyện cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2015 -2020./.

Vy Thủy