UBND huyện họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 triển khai nhiệm vụ tháng 2 năm 2024

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An –  Phó  Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị trong tháng 01/2024, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được thực hiện hiệu quả, cụ thể: Trong vụ đông xuân năm 2023 – 2024 đã gieo trồng được 5.299ha các loại cây trồng, đạt 74% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 32.521 triệu đồng. Tổng thu từ ngành thương mại, dịch vụ đạt khoảng 140 tỷ. Công tác xây dựng cơ bản được chú trọng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng. Trong tháng đã quyết toán hoàn thành 07 công trình với giá trị quyết toán 6,3 tỷ đồng; tổng kế hoạch tất cả các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2023 trên địa bàn huyện là 292.814 triệu đồng bố trí cho 150 công trình. Giải ngân đến cuối tháng 1 đạt 195.251 triệu đồng, đạt 66,7% KH vốn năm 2023. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND huyện giao tham mưu đã giải quyết được 6/8 đơn, trong đó 02 đơn đang tiếp tục được nghiên cứu giải quyết; việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân được quan tâm, công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung chuẩn bị tốt cho công tác giao, nhận quân năm 2024; việc công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka; công tác triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2023 – 2024; việc quản lý, nắm bắt tình hình quân nhân tại các địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ; đối với công tác quốc phòng, an ninh cần chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã trực 24/24 giờ, bảo đảm lực lượng về con người và vật chất luôn trong trạng thái sẵn sàng để bảo đảm an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2024, đặc biệt là tại trụ sở các xã, thị trấn. Tình hình đốt pháo nổ cần được quản lý chặt chẽ, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng một số người dân mua các nguyên liệu về để chế tạo pháo nổ; trong 1 tháng đầu năm đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nguyên nhân chủ yếu do sử dụng rượu, bia; có biện pháp tuyên truyền người dân không sử dụng trái phép chất ma tuý, đặc biệt là trên địa bàn huyện đã xuất hiện các đối tượng sử dụng, buôn bán ma tuý trái phép trong độ tưởi thanh thiếu niên, có những đối tượng chỉ mới 16 tuổi; ….

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Các phòng, ban, ngành chức năng và các địa phương  phải tập trung làm tốt công tác phát triển kinh tế – xã hội, bản đảm quốc phòng, an ninh; xác định năm 2024 là năm căn cơ để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khoá XV đã đề ra; thực hiện nghiêm công tác trực và sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, những người yếu thế trong xã hội; cần làm tốt công chỉnh trang đô thị chăm sóc hoa viên cây xanh để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024, đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp bảo đảm đúng thời vụ, bảo đảm đủ nước tưới cho vụ đông xuân không để xảy ra tình trạng hạn hán; tăng cường công tác quản lý việc giết mổ gia súc gia cầm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; công tác phòng, chống cháy rừng;  quan tâm động viên gia đình có công dân nhập ngũ năm 2024 trước dịp lễ giao, nhận quân; công tác cấp gạo cho các hộ nghèo phải được triển khai kịp thời đúng theo quy định, đúng đối tượng không để người dân đói trong dịp Tết; quyết tâm cùng với lực lượng chức năng trên địa bàn huyện làm tốt công tác kích hoạt mã định danh điện tử mức độ 2 phải đạt 100% trong năm 2024…

  Văn Hoan + H Yur Je