Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 02 về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030”; Nghị quyết số 05 về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021-2025. Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện, cả 02 nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng, thực hiện của đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các nhà hảo tâm và các tầng lóp Nhân dân trong toàn huyện.

Đối với Nghị quyết số 02, đã khởi công xây dựng công trình nước sạch để đưa nước sạch về thị trấn Liên Sơn và các xã Đắk Phơi, Đắk Liêng, Đắk Nuê; dự án khu tái định cư 38 hộ dân ven hồ Lắk; bờ kè buôn Jun – vỉa hè, điện chiếu sáng, dự án hạ tầng đô thị mới đường Lương Thế Vinh, khu dân cư Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Đình Chiểu… Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng và trồng hoa trên các tuyến đường từ huyện xuống thôn, buôn, tổ dân phố, đường làng ngõ xóm, trụ sở các cơ quan, đơn vị,… đã góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện Lắk ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp; đối với Nghị quyết số 05, tổng số cây giống đã hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc và các đối tượng chính sách còn khó khăn trên địa bàn huyện trên 300.000 cây ăn quả các loại. Các cây giống được người dân trồng và chăm sóc tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt, một số cây trồng như Mít, Nhãn,… đã ra quả. Cùng với nguồn ngân sách được phân bổ, huyện còn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, trên các lĩnh vực đời sống xã hội huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đời sống của Nhân dân trên địa bàn vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị; các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các tiếp theo trong thời gian tới đó là:

Kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị mình tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk khóa XV, mức vận động tối thiểu 10 cây giống các loại, tương đương 200.000 đồng/người/ năm.

Vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Lắk tiếp tục ủng hộ các giống cây trồng, vật nuôi thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 05/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mỗi đơn vị ủng hộ tối thiếu từ 300-500 cây giống trị giá tương đương 10.000.000 đồng.

Cùng với thực hiện công tác trên thì mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký bằng văn bản ít nhất 01 hoạt động cụ thể (nêu rõ hoạt động và số lượng) và triển khai hoạt động ngay đầu tháng 6 năm 2023 để hưởng ứng thực hiện Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo quy mô phù hợp với khả năng của đơn vị mình, đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực. Văn bản đăng ký gửi về Thường trực Huyện ủy (qua văn phòng Huyện ủy) chậm nhất trước ngày 30/5/2023.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc trồng và chăm sóc các cây trồng, vật nuôi, đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02, Nghị quyết sổ 05- của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp Nhân dân để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

BTV Huyện uỷ đề nghị Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị; các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện triển khai thực hiện.

Xuân Tiệp