Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Đăk Nuê khóa VI NK 2021 – 2026

HĐND xã Đăk Nuê khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 07 để đánh giá tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của địa phương năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tới dự kỳ họp có Ông: Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn xã; lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội xã; Lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm Y Tế trên địa bàn xã; các vị đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, HĐND xã Đăk Nuê đã xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN; về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã trong năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và các báo cáo thuộc thẩm quyền…

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, trong năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của UBND xã, kinh tế của xã Đăk Nuê đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 7,1%; tổng diện tích gieo trồng 2.921ha đạt 100,21%KH, Tổng sản lượng lương thực đạt trên 5.615 tấn đạt 100,62% KH;  Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 21 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo so với đầu năm giảm 4,58%; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt  90%; Tổng thu ngân sách đạt gần 540 triệu đồng đạt 99,7% KH. Lĩnh vực Nông thôn mới đạt 14/19 tiêu chí . Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND xã đã thống nhất thông qua 06 Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương gồm: Nghị quyết về chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết vế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN năm 2024; NQ về miễn nhiệm và kiện toàn thư ký các kỳ họp HĐND xã.

Xuân Thái