Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị hệ không tập trung k5 tại huyện Lắk, khóa học 2023 – 2025

Chiều ngày 24/11, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K5, tại huyện Lăk, khóa học 2023-2025. Dự lễ khai giảng có Tiến sỹ Đỗ Văn Dương – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Đại diện phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Chính trị; đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sỹ Đỗ Văn Dương – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đăk Lăk mong muốn các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đảng viên, bố trí thời gian và công việc cơ quan, đơn vị hợp lý để tham gia lớp học đầy đủ, đúng quy định. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, xác định động cơ học tập đúng đắn để đạt kết quả cao nhất.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K5 có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Trong thời gian 18 tháng, kể từ ngày 02/12/2023 đến khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ phải hoàn thành chương trình học tập với 7 học phần, tổng số 1.506 tiết học. Trong đó, các học viên tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân; Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức về lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác, phương pháp luận khoa học, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, lãnh đạo, quản lý. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, góp phần giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Văn Hoan