Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I/2024

Trung tâm Chính trị huyện vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I/2024, tham gia lớp học có 36 học viên là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian 07 ngày các học viên sẽ được các giảng viên kiêm chức của huyện truyền đạt 10 chuyên đề về lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn cùng 02 chuyên đề bổ sung gồm: Chuyên đền năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra do vậy đồng chí đề nghị các học viên trong quá trình học tập cần thực hiện nghiêm túc quy chế của lớp học; nêu cao ý thức học tập, tích cực tham gia thảo luận để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập đã đề ra.

Xuân Thái