Hội nghị Tổng kết công tác Dân vận và công tác thực hiện Quy chế Dân chủ năm 2023

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Doãn Tới – Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ; đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện; đồng chí Y Hiếu H’mok – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Trọng Toàn – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng, ngăn chặn các vụ sang nhượng, lấn chiếm đất Lâm nghiệp, phòng, chống cháy rừng vào mùa khô, không phát rừng làm rẫy; tham mưu, phối hợp tổ chức phát động quần chúng được 04 đợt, 61 buổi tại 83/109 thôn, buôn, tổ dân phố và đã thu hút khoảng 5.300 lượt quần chúng Nhân dân tham gia. Đảng uỷ các xã, thị trấn đã thành lập 75 đoàn phát động quần chúng và đã tổ chức phát động quần chúng được 1.050 buổi, tại 100% thôn, buôn, tổ dân phố, thu hút khoảng 75.000 lượt người dân tham gia. Nội dung phát động chủ yếu về các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020-2025), vận động Nhân dân thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác, tham gia đấu tranh phản bác với các loại tội phạm…Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức được 75 buổi thâm nhập, tuyên truyền, vận động Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đội, tổ công tác 253 cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp bám thôn, buôn nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, TTXH; tình hình dân tộc, tôn giáo; tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân ở thôn, buôn, tổ dân phố.

Việc thực hiện quy chế dân chủ được thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã tổ chức 107 hội nghị lồng ghép quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ 8.000 người tham dự. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 02 Đoàn giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã Đắk Phơi và thị trấn Liên Sơn; thành lập 04 Đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Bông Krang; Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Buôn Tría; Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Đắk Liêng và Trường Y Jút, xã Yang Tao.

Có thể thấy Dân vận khéo gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đã tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế; xây dựng các sản phẩm OCOP; đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm của huyện; vận động nhân dân tham gia hiến đất được hơn 22.590 m2 đất, đóng góp 35 triệu đồng, với 722 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức xã hội hoá cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác dân vận, vận động mọi nguồn lực xã hội hoá được hơn 2 tỷ 631 triệu đồng để mua 10.784 giống cây xanh, cây hoa các loại để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/HU. Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU đã tích cực vận động huy động mọi nguồn lực xã hội được hơn 93.724 giống cây ăn trái các loại để trồng cho các buôn kết nghĩa, các hộ nghèo, cận nghèo phủ xanh đất trống, vườn tạp; từ đó tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm… góp phần không nhỏ để giảm tỷ hộ nghèo của huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những mặt còn tồn tại hạn chế như: việc phối hợp giải quyết một số vụ việc khiếu kiện, đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa đạt hiệu quả chưa cao, còn để kéo dài, hoạt động tôn giáo trái phép còn diễn ra ở một số nơi; hoạt động của Khối dân vận, Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách 253, tổ dân vận ở một số cơ sở còn hạn chế; một số cán bộ làm công tác dân vận, thành viên đội công tác phát động quần chúng chuyên trách 253 năng lực, kỹ năng truyền đạt trước quần chúng Nhân dân còn nhiều hạn chế; Hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở một số xã, thị trấn còn cầm chừng; thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Quy chế dân chủ nhấm mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã khen thưởng cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023.

 H Yur Je + Văn Hoan