Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Đăk Liêng tổ chức thành công Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Về dự Đại hội có Anh: Phạm Ngọc Thắng – HUV, Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch hội LHTN Việt Nam huyện Lắk; các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Hội, đoàn thể xã và 60 đại biểu chính thức đại diện cho 2.000 thanh niên của xã Đăk Liêng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN Việt Nam xã Đăk Liêng đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới, Ủy ban Hội LHTN xã đã đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN xã đã giới thiệu được 290 hội viên ưu tú cho Đoàn bồi dưỡng kết nạp; 120 hội viên tham gia hiến máu nhân đạo, đạt 100% chỉ tiêu; Triển khai cho 100% hội viên đăng ký tiêu chí rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có 01 mô hình thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại buôn Yuk La 3; xây dựng 02 mô hình, công trình thanh niên cấp xã như mô hình con đường Xanh – Sạch – Đẹp tại buôn Drễn A, 01 công trình Camera an ninh tại buôn Tơr; giúp đỡ 02 thanh niên yếu thế, hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, bằng hình thức hỗ trợ tiếp cận vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, ổn định đời sống; phối hợp tổ chức 10 đợt tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, giới thiệu việc làm cho khoảng 1.000 thanh niên; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo cán bộ, hội viên và toàn thể thanh niên; thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ xã Đăk Liêng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “tháng thanh niên”, “chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”;…

Nhiệm kỳ 2024-2029, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên xã Đăk Liêng Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Hội LHTN Việt Nam xã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cán bộ hội và 80% hội viên thanh niên được tiếp cận và tìm hiểu các văn kiện Đại hội Đoàn TNCS HCM, Hội LHTN Việt Nam các cấp; Hàng năm, xây dựng ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ ít nhất 01 thanh niên, yếu thế, thanh niên hoàn lương tiến bộ; giúp đỡ 01 – 02 đề án khởi nghiệp cho thanh niên; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, kết nạp ít nhất 200 hội viên mới; 100% cán bộ hội được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác hội;…

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã hiệp thương cử 22 anh chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Đăk Liêng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hiệp thương chức danh Chủ tịch, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Đăk Liêng, khoá VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Anh Đỗ Đình Trung – Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đăk Liêng, khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024 được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đăk Liêng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Lăk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 12 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Đăk Liêng đã khen thưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024./.

Văn Hoan