Hội Cựu chiến binh khối cơ quan Hành chính sự nghiệp huyện sơ kết công tác Hội 09 tháng đầu năm 2023

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đỗ Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, 09 tháng đầu năm Hội CCB khối cơ quan hành chính sự nghiệp huyện đã phát huy tốt phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đề cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hội đã có 36 ý kiến tham gia góp ý xây dựng Nghị quyết của Đảng các cấp, 06 ý kiến tham gia góp ý Nghị quyết HĐND các cấp, góp ý xây dựng chính quyền các cấp 12 ý kiến. Phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch của UBND huyện. Tham gia đóng góp 1,9 triệu đồng quỹ tiết kiện làm theo lời Bác, 4,4 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa; ngoài ra còn tham gia đóng các quỹ vì người nghèo, chất độc da cam, khuyến học khuyến tài với tổng số tiền 8,5 triệu đồng…

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến  vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV với những nội dung trọng tâm cần phấn đấu như: Tiếp tục tập hợp, đoàn kết, giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan, đơn vị giữ gìn và phát huy phẩm chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, hướng dẫn tổ chức Hội và hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị về những vấn đề cần thiết trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác,tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh…

Văn Thắng