Đảng Uỷ xã Đăk Phơi tổng kết công tác Lãnh đạo chỉ đạo năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 04/01, Đảng ủy xã Đăk Phơi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – HUV, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện.

Trong năm 2023, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác: Kinh tế của xã có hướng tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo và tạo được một số điểm nhấn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cụ thể như: tổng diện tích gieo trồng toàn xã thực hiện được 2.319ha, đạt 100,5%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 21 triệu 827 nghìn đồng/người/năm, đạt 101,52%; thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 324,2 triệu đồng, đạt 101,2%, trong đó thu thuế, phí, lệ phí 309 triệu đồng, đạt 102%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,09% so với năm 2022, đạt 103%; Các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng là 72,01%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; công tác quân sự quốc phòng được thực hiện có hiệu quả, công tác huấn luyện được tổ chức nghiêm, đảm bảo về quân số; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, đã kết nạp được 10 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu giao… Quan tâm, chú trọng triển khai có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trọng tâm là NQ 02 và NQ 05. Đảng uỷ xã đã chỉ đạo UBND xã và các ban ngành, đoàn thể, cấp uỷ chi bộ, Ban tự quản các buôn chủ động ươm và trồng, chăm sóc 2.370 cây hoa các loại trên các tuyến đường nội buôn; thực hiện chuyển đổi được 6.907 cây trồng để cải tạo vườn tạp, tăng thu nhập, trong đó UBND xã và các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ 4.190 cây trồng các loại…

Năm 2024, Đảng ủy xã đề ra chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như: Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.348 ha cây trồng các loại; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.710 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên; phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

                                      Xuân Thái