Chi bộ Ban Tổ chức – Cơ quan Ủy Ban kiểm tra Huyện Ủy tổng kết năm 2023

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, nguyên Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện;  đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Ban Tổ chức – Cơ quan Ủy ban Kiểm tra là chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện được thành lập từ ngày 1/08/2023. Chi bộ có 2 tổ đảng để sinh hoạt gồm 05 đảng viên công tác tại Ban tổ chức Huyện uỷ và 04 đảng viên đang công tác tại Cơ quan UBKT Huyện uỷ. Năm 2023, Chi bộ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ Đảng của chi bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đối với Ban tổ chức đã tham mưu thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới trong năm đã kết nạp được 120 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 109% chỉ tiêu tỉnh giao. Tham mưu thực hiện công tác cán bộ đối với 106 lượt cán bộ gồm (điều động và bổ nhiệm có 25 đồng chí; bổ nhiệm lại 18 đồng chí; giới thiệu ứng cử và chỉ định bổ sung cấp ủy 63 đồng chí). Tham mưu đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện làm hồ sơ xét tuyển tham gia học tập Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện với trên 80 học viên; cử đi học Trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh Đắk Lắk 09 đồng chí; đề nghị cử đi học Cao cấp lý luận chính trị đối với 08 đồng chí; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 04 đồng chí và phối hợp Trung tâm Chính trị huyện mở 05 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ có tổng số 523 học viên tham gia…

Năm 2023,  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Đã tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc, gắn với 04 cá nhân; giám sát đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc gắn với 05 đảng viên, đạt 100%kế hoạch đề ra; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên (01 ĐUV). Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với 02 tổ chức đảng và giám sát đối với 01 tổ chức đảng, gắn với 01 đảng viên (01 chi uỷ viên ), đạt 100% kế hoạch đề ra; thực hiện quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 03 đảng viên (03 ĐV). Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chuyển các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền 05 đơn; 01 đơn mới tiếp nhận đang xem xét khảo sát báo cáo theo thẩm quyền…

Nhân dịp này, Chi bộ Ban Tổ chức – Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã khen thưởng cho 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; tặng hoa và quà cho 2 đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tổ chức – Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã chuyển công tác khác.

Văn Hoan