Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2024

Chiều ngày 11/6, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị, khóa 1, hệ tập trung, năm học 2024. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy; Ban chỉ huy quân sự huyện cùng 56 học viên của lớp học.

Sau thời gian 1 tháng, lớp học đã hoàn thành toàn bộ chương trình học gồm 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đi nghiên cứu thực tế và được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa phương. Thông qua chương trình học đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, giúp các học viên nâng cao niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong rằng: Các học viên không ngừng tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý luận đã học vào thực tế công tác và cuộc sống. Đồng thời đề nghị, các học viên cần sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, vì lợi ích chính đáng của Nhân dân. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Kết thúc lớp học, 100% học viên hoàn thành chương trình học tập. Trong đó: có 26 học viên xếp loại giỏi đạt 46,43%, 30 học viên xếp loại khá đạt 53,57%, không có loại trung bình.

Nhân dịp này, Trung tâm Chính trị huyện đã cấp bằng tốt nghiệp cho 56 học viên hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị. Và khen thưởng cho 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập./.

Văn Hoan