Ban Dân vận Huyện uỷ phát động quần chúng tại Buôn Tung 3 xã Buôn Triết

Sáng ngày 26/9, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền xã Buôn Triết tổ chức phát động quần chúng tại Buôn Tung 3, xã Buôn Triết. Cùng tham dự có đại diện hội Hội nông dân huyện, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka, đại diện các ban ngành, đoàn thể của xã, ban tự quản, cùng đông đảo bà con nhân trong buôn.

Tại buổi phát động, đại diện Ban Dân vận Huyện uỷ, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka, hội nông dân huyện và chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết chuyên đề của của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lăk khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó chú trọng đến Nghị quyết số 02 ngày 13/10/2020 về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030”; Nghị quyết số 05 ngày 05/3/2021 về “Lãnh đạo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09 ngày 28/2/2022 về “định hướng xây dựng thương hiệu gạo huyện Lăk”; tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng, không phát rừng làm rẫy, không lấn, chiếm đất lâm nghiệp; tuyên truyền chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng; Vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, chính trị trên địa bàn. Tuyên truyền cho bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, “không nghe, không tin, không làm, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, việc làm, đất đai” để xuyên tạc, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;…

Thông qua đợt phát động quần chúng nhằm mục đích tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Phối hợp nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, qua đó, tham mưu các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp người dân an tâm lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống./.

Văn Hoan