Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt II năm 2020

Dự và chỉ đạo lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Quang Dũng- UV, BTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 88 học viên tham gia lớp học.

Qua thời gian 05 ngày học tập và rèn luyện các học viên đã được nâng cao kiến thức hiểu biết về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản Điều lệ ĐCSVN; từ đó mỗi học viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước …  Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và liên hệ thực tiễn. Kết quả có 88 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó loại Giỏi: 45 học viên; Khá: 29  h/v chiếm; Trung bình: 14 học viên.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đồng chí  Nguyễn Quang Dũng –UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các học viên và đội ngũ giảng viên của huyện. Đồng thời, yêu cầu các học viên trên cơ sở nội dung cơ bản đã được trang bị về tại địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã cấp giấy chứng nhận cho 88  học viên và khen thưởng 09 học viên tham gia học tập đầy đủ, chuyên cần và đạt thành tích cao trong quá trình học tập.

 H Yur Je