Ban thường vụ huyện uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến

BTV Huyện uỷ vừa, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu trên địa bàn huyện, gồm điểm cầu chính tại Hội trường Huyện ủy – HĐND – UBND huyệnn và 09 điểm cầu tại xã cách xa trung tâm huyện. Tại điểm cầu chính, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực huyện Uỷ dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị trực tuyến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện được nghe đổng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ thông tin một cách chọn lọc những nội dung chính, quan trọng cần nắm vững trong  tài liệu, những nội dung cơ bản về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định tại địa phương. Từ đó, giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; vị trí, vai trò, của Quộc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND; chức năng của quốc hội; trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; mốc thời gian thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử….bên cạnh đó, hội nghị còn được nghe lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ quán triệt, tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của BTV Tỉnh uỷ Đăk Lăk về việc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận 92 của Bộ Chính trị về việc thực hiện các chính sách xã hội và Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung Kết luận số 92-KL/TW. Xác định rõ chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên phải thực hiện, đặt con người là trung tâm chính sách, phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, “đoàn kết tương thân tương ái” của dân tộc ta. Tiếp tục cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương gắn với chính sách phát triển phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Bố trí nguồn kinh phí để triển khai hiệu quả chính sách xã hội gắn với kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm.

Ban tuyên giáo huyện uỷ cũng đã quán triệt 04 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 02-NQ/HƯ ngày 13/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huỵện Lắk khóa XV “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lằk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030”; Nghị quyết 03 về phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh địa phương năm 2021; Nghị quyết 04 về phấn đấu đến năm 2025 đưa xã Đăk Liêng cán đích nông thôn mới; Nghị quyết 05 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025.  Thông qua hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm vững về những nội dung cơ bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời sau khi được nghe quán triệt, tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh và huyện, đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong quần chúng nhân dân để sớm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của tỉnh và huyện đi vào cuộc sống, áp dụng một cách hiệu quả./.’

Vy Thuỷ