Ban dân vận huyện uỷ phát động quần chúng tại xã Buôn Triết

Sáng ngày 22/12, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền xã Buôn Triết tổ chức phát động quần chúng tại buôn YaTu và buôn Knăc xã Buôn Triết. Cùng tham dự có đại diện hội cựu chiến binh huyện, hạt kiểm lâm và đông đảo bà con nhân dân 2 buôn.

Buổi phát động, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 02 ngày 13/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030″ và Nghị quyết số 05ngày 05/3/2021 về “ Lãnh đạo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021-2025” của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lăk khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị số 13 ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trong tình hình mới”; công tác quản lý đất đai, các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng, tuyên truyền cho bà con đề cao cảnh giác với các hoạt động tín dụng đen…

Đây là đợt phát động quần chúng lần thứ 4 trong năm 2022 trên địa bàn huyện. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức các vấn đề kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; củng cố niềm tin, nâng cao ý thức chấp hành của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Văn Thắng