Ban dân vận huyện uỷ phát động quần chúng tại buôn Buôn tría, xã Buôn tría

Sáng ngày 20/12, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền xã Buôn Tría tổ chức phát động quần chúng tại buôn Buôn Tría, xã Buôn Tría. Cùng tham dự có đại diện hạt kiểm lâm, hội cựu chiến binh huyện và đông đảo bà con nhân dân trong buôn.

Buổi phát động, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 02 – NQ/HU, ngày 13/10/2020 về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030″ và Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 05/3/2021 về “ Lãnh đạo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021-2025” của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lăk khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trong tình hình mới”; công tác quản lý đất đai, các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng, ngăn chặn các vụ sang nhượng, lấn chiếm đất Lâm nghiệp, phòng chống cháy rừng, không phát rừng làm nương rẫy; khuyến cáo đến bà con một số thủ đoạn lừa đâor phổ biến trong thời gian gần đây để bà con chủ động phòng ngừa,…

Qua buổi phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quần chúng nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở tăng cường phối hợp chặt chẽ, chăm lo xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở đủ mạnh, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Văn Hoan