Xã Krông Nô khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Krông Nô vừa tổ chức khám sơ tuyển NVQS cho nam thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự của địa phương, nhằm tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đúng quy định.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đồng NVQS xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, nắm chắc lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, lập danh sách thanh niên tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đồng thời, tuyên truyền để Nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.

Trong đợt khám sơ tuyển lần này, xã Krông Nô có 93 thanh niên được lệnh điều khám. Để thanh niên đến tham gia khám sơ tuyển đúng thời gian quy định, Hội đồng NVQS xã đã thông báo trước 15 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị tham gia khám sơ tuyển. Đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình thông báo, vận động thanh niên trở về địa phương để tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định.

Tại buổi khám sơ tuyển, các thanh niên có mặt đã được các y, bác sỹ của Trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe về thể lực chung như: đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực… Việc khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc đợt sơ khám tuyển, Hội đồng NVQS xã đã tuyển chọn được 54/59 thanh niên đạt sức khoẻ tham gia khám tuyển tại huyện và sẽ tổ chức khám vét cho những thanh niên vắng mặt có lý do trong thời gian tới.

Huy Bình