Huyện Lắk giải ngân vốn vay ưu đãi cho đối tượng chấp hành xong án phạt tù

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân những khoản vay đầu tiên trong gói tín dụng chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành án phạt tù.

Theo đó thì những người được vay vốn đều là những trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập danh sách được hỗ trợ vay vốn và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Lãi suất cho vay hiện áp dụng đối với lãi xuất cho vay thuộc diện hộ nghèo. Trong đợt giải ngân vốn lần này, tại xã Đắk Nuê có 02 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi gồm: đại diện hộ gia đình anh Trần Văn Long – Thôn Yên Thành 2, đã chấp hành xong án phạt từ năm 2018 được vay ưu đãi 90 triệu đồng và đại diện hộ gia đình anh Y Yic Tơr – Buôn Mih Triêk, đã chấp hành xong án phạt tù năm 2021 được vay ưu đãi 30 triệu đồng. Phấn khởi khi được vay vốn ưu đãi 90 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công an xã Đắk Nuê cũng đã tích cực phối hợp với thôn, buôn trên địa bàn xã nắm rõ từng trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời lập danh sách, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có người thân đã chấp hành xong án phạt được tiếp cận nguôn vốn vay ưu đãi.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương các xã để triển khai tốt chương trình, hướng dẫn hồ sơ thủ tục theo quy định tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay này.

Thông qua việc thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ tạo điều kiện cho người hoàn lương thúc đẩy quá trình hòa nhập với cộng đồng, mà còn làm giảm nguy cơ tái phạm, từ đó góp phần tạo ra nền tảng thuận lợi cho việc đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội tại địa phương.

 H Yur Je