Công an huyện Lắk tổ chức Lễ phát động triển khai luật căn cước năm 2023

Sáng ngày 01/7/2024, Công an huyện Lắk tổ chức Lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023. Triển khai thu nhận hồ sơ cấp Thẻ căn cước, Giấy chứng nhận căn cước, định danh điện tử cho Công dân trên địa bàn huyện Lắk.

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Anh Tú – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại diện lãnh đạo UBND, Tổ công tác Đề án 06 các xã và Thị trấn Liên Sơn; lãnh đạo bưu điện huyện; Trung tâm truyền thông, văn hoá, Thể thao huyện cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an huyện Lắk.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi tên “Căn cước công dân” thành “Căn cước”. Theo đó, Luật Căn cước có nhiều điểm mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014 như: đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước; mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên và công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, trong đó công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước còn công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu; Luật cũng bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch; bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử. Bên cạnh đó, Luật còn bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 06 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Anh Tú – Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò thường trực Tổ công tác Đề án 06, tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06; tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật căn cước, đặc biệt là những điểm mới, những tiện ích của thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử; thực hiện thu nhận và cấp Thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận căn cước đạt chỉ tiêu đề ra; Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, phải luôn bám sát các Chỉ thị, Kế hoạch của UBND huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, An ninh qốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng của nhân dân, đem lại tiện ích, tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an kịp thời đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;…

Văn Hoan