Hội thảo khoa học “Kỷ yếu các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Lắk” giai đoạn 1969 -2020

Về dự có Nhà Báo, Tiến Sĩ Nguyễn Duy Thuỵ – Uỷ viên hội đồng lý luận Trung ương, Viện Trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên. Đồng chí Đào Thị Thanh An  – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ,  Trưởng Ban dân vận huyện Lắk. Đồng Chí Đỗ Quốc Hương – Nguyên Bí thư huyện khoá XIV, cùng các đồng chí là lãnh đạo qua các thời kỳ.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/ 01/2018 về việc Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 09/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ huyện uỷ Lắk đã tổ chức biên soạn cuốn “Kỷ yếu các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Lắk (1969 – 2020)”. Nội dung kỷ yếu nêu rõ hoàn cảnh lịch sử tiến hành các kỳ đại hội; những nội dung được triển khai tại các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ diễn ra Đại hội;  thể hiện rõ nét được phương hướng, mục tiêu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ huyện để phát triển kinh tế xã hội; an ninh quốc phòng tại địa phương; Kết quả Bầu Ban chấp hành Đảng bộ theo từng  kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cuối cùng thể hiện được Ý nghĩa kết quả của từng kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đã đạt được, từ đó góp phần phản ánh chân thực những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; tổng kết những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm qua các thời kỳ lịch sử tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung bản dự thảo đã đề ra.  Đồng thời, bổ sung những sự kiện lịch sử, những thay đổi vị trí công tác của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện qua các kỳ đại hội và cung cấp thêm một số tư liệu có liên quan để phục vụ cho việc biên soạn cuốn kỷ yếu, các đại biểu cũng đề nghị ban biên soạn kỷ yếu cần chú trọng ghi đúng, đủ và thống nhất họ tên các chức danh của nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, …

Phát biểu kết luận tại hội thảo đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu và nhấn mạnh: Mỗi kỳ đại hội Đảng bộ là một dấu mốc lịch sử quan trọng, cuốn kỷ yếu “Kỷ yếu các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Lắk (1969 – 2020) sẽ là tư liệu quý giá, để các thế hệ sau có thể hiểu hơn về những thành tự và bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ huyện Lắk đã đạt được qua 15 kỳ đại hội, giai đoạn (1969 – 2020). Ban biên soạn sẽ tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu, xác minh chính xác các thông tin để chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo cuốn kỷ yếu được phát hành đạt chất lượng cao nhất../.

H Yur Je