Xã Bông Krang triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2023

Ngay sau khi thu hoạch xong lúa vụ Đông – xuân 2022 – 2023, bà con nông dân xã Bông Krang đã khẩn trương tiến hành các khâu làm đất, vệ sinh ruộng đồng triển khai sản xuất lúa vụ hè thu năm 2023 cho kịp thời vụ.

Vụ hè thu năm 2023 toàn xã phấn đấu gieo trồng 620ha diện tích lúa nước. Những ngày ngày các thửa ruộng gần nguồn nước và các thửa ruộng thấp sau những trận mưa đầu mùa được bà con gấp rút làm đất xuống giống. Đến nay đã gieo sạ được 80ha diện tích lúa nước. Về cơ cấu giống, nông dân được chính quyền địa phương và ngành chức năng khuyến khuyến cáo ưu tiên chọn các giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như giống Đài thơm tám, OM 5451.

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 6/2023 xã Bông Krang sẽ hoàn thành diện tích gieo sạ lúa hè thu 2023.

Phan Thắng