Đoàn giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và cấp giấy chứng nhận QSĐ đất ở đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo tại huyện Lắk giai đoạn 2013 – 2020

Chiều ngày 10/5/2023, Đoàn công tác của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, do đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã khu vực III, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Lăk, giai đoạn 2013 – 2020. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Y Jăn Buôn Krông, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát, về phía huyện có đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Y Săn Ayun – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Lăk đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện hỗ trợ cho các hộ thiếu đất sản xuất theo quyết định số 755/2013 ngày 20/05/2013 của Thủ tướng chính phủ. Theo đó, hiện huyện Lăk không có quỹ đất sạch để khai hoang cải tạo cấp đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo nên chỉ thực hiện hỗ trợ tự sang nhượng đất trong dân năm 2016-2017 cho 212 hộ, diện tích 1.242.911m2, với tổng nguồn vốn hỗ trợ chuyển nhượng đất sản xuất trong dân là 3 tỷ 180 triệu đồng; năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 79 hộ, 133 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nguồn vốn cho vay hỗ trợ hộ nghèo thiếu đất và không có đất sản xuất từ ngân hàng chính sách xã hội là 3 tỷ 180 triệu đồng đã giải ngân cho 204 hộ với số tiền 3 tỷ 060 triệu đồng đạt 96,22 % kế hoạch.

Đối với Chương trình 2085 (Quyết định số: 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ): Tổng số hộ có nhu cầu là 5.713 hộ, vốn hỗ trợ là 66 tỷ 387 triệu đồng, gồm: Số hộ có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất là 1.416 hộ, vốn hỗ trợ  là 21 tỷ 240 triệu đồng; số hộ có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề là 1.055 hộ, vốn hỗ trợ là 5 tỷ 275 triệu đồng; số hộ có nhu cầu về đất ở là 1.371 hộ, và số hộ có nhu cầu về nước sinh hoạt là 1.871 hộ, vốn hỗ trợ là 2 tỷ 807 triệu đồng. Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ 390 bồn nước sinh hoạt phân tán cho 390 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là 585 triệu đồng; hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi cho 81 hộ với tổng kinh phí đã giải ngân là 3 tỷ 300 triệu đồng, trong đó vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất 57 hộ, với số tiền 2 tỷ 180 triệu đồng. Hõ trơ 24 hộ, vay vốn chuyển đổi nghề với số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng. Tuy nhiên, huyện Lăk không có quỹ đất, ngân sách Trung ương và địa phương không phân bổ nên không thực hiện được việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo nhu cầu.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Lăk làm rõ những vấn đề liên quan như: những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những vướng mắc về quỹ đất để khai hoang cấp đất cho các hộ nghèo không có đất và thiếu đất sản xuất; Kinh phí thực hiện, sử dụng vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội; định mức hỗ trợ về đất sản xuất, chuyển đổi nghề;…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Cường, Ủy viên Thường trực – Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND huyện để làm việc với Đoàn giám sát, ghi nhận những kết quả mà huyện Lăk đã đạt được trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã khu vực III, thôn, buôn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị bổ sung số liệu liên quan đến một số nội dung mà các thành viên Đoàn giám sát đã cho ý kiến trong triển khai thực hiện các chương trình; tập trung rà soát các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, chú ý phân loại hộ nghèo để thực hiện tốt Chương trình 1719 (Quyết định số: 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025) trong thời gian tới./.

Văn Hoan