Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hoá – Môi trường hồ Lăk tặng bò giống sinh sản cho 2 hộ dân buôn kết nghĩa

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng các hộ dân buôn kết nghĩa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, chiều 15/8 Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hoá – Môi trường hồ Lăk đã trao tặng bò giống sinh sản cho 2 hộ gia đình của buôn Cuôr Tak và buôn Drung xã Yang Tao.

Theo đó, hộ gia đình anh Y Quang Liêng Hot, buôn Cuôr Tak và chị H’Lan Long Dinh buôn Drung mỗi hộ được tặng 01 con bò cái sinh sản để nuôi góp phần phát triển kinh tế gia đình. Được biết mỗi con bò có trị giá 5 triệu đồng do các cán bộ, đảng viên và người lao động Ban quản lý rừng Lịch sử – Văn hoá – Môi trường hồ Lăk đóng góp nhằm hỗ trợ, động viên các gia đình khó khăn tại các buôn kết nghĩa, góp phần giúp các hộ gia đình từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Văn Thắng