Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghi trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số

Sáng 21/7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số, triển khai đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng xác thực sinh trắc học. Tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, UV Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của chính phủ; Nguyễn Thế Mạnh – Giám đốc BHXH Việt Nam; Chu Mạnh Sinh – Phó tổng giám đốc, Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu huyện Lăk tham dự có lãnh đạo BHXH huyện và các đại diện một số phòng, ban liên quan.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) điển hình: kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm. Tính đến ngày 15/7/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 88.797.864 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư. BHXH Việt Nam đã triển khai các giải pháp kỹ thuật phục vụ sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy. Tính đến ngày 15/7/2023, Hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và xử lý gia hạn 18.218 thẻ BHYT thông qua dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình. Về triển khai dịch vụ công (DVC) Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia từ ngày 12/4/2022. Tính đến ngày 15/7/2023, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 187.694 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ. 6 tháng đầu năm 2023, có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm…

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe các tham luận của các địa phương nhằm đưa ra các phương hướng cụ thể để ngành BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai thành công các nhiệm vụ được giao của công tác chuyển đổi số và Đề án số 06 của Chính phủ trong 06 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Văn Thắng