Chương trình truyền thanh ngày 29/5/2024

  1. Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Lắk với thanh niên huyện Lắk năm 2024
  2. Kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ Liên Sơn
  3. Hội đồng Nhân dân huyện khảo sát việc thực hiện nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk
  4. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết năm học 2023 – 2024
  5. Trường THCS Võ Thị Sáu xã Đăk Liêng tổng kết năm học 2023 – 2024
  6. Truờng Tiểu học Quang Trung xã Krông Nô tổng kết năm học 2023 – 2024.
  7. Xã Đăk LIêng hoàn thành gieo sạ và tiến hành chăm sóc lúa hè thu năm 2024
  8. Nông dân xã Bông Krang khẩn trương ra đồng sản xuất lúa vụ hè thu 2024./.